Systém E-30

Žlaby

Nosné a montážní prvky

Normované konštrukcie s funkčnou odolnosťou v požiari E90