503÷504 Prefabrikovaný betónový základ pre štýlové stĺpy

Informace

POUŽITIE
Základy sú určené na osadzovanie "štýlových" osvetľovacích stĺpov typu "SOK, S1 U, S-1, S-2" a tiež iných  konštrukcií, ktorých moment MF pri prírube neprekročí 18kNm, a pevnosť pôdy je min 0,2MPa.

MATERIÁL
Tento betónový základ je skonštruovaný z dvoch armovaných častí a spájajú sa pomocou skrutiek, čo uľahčuje  prepravu a montáž. Zo základu vyčnievajú  4 skrutky pre upevnenie príruby stĺpa,  stožiara alebo inej konštrukcie.

Základ je vyhotovené z armovaného betónu triedy  B17,5 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm2. Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.

Zpět na začátek ↑

Verze

Symbol Kat. číslo Hmotnost [kg] h [m] n x Øs/AxB Název
503 1100000058 115,00 0.8 3xM16 SSM- 503
504 1100000059 167,00 1.2 3xM16 SSM- 504
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑