Právní informace

Provozovatelem webových stránek http://www.strader.sk je obchodní společnost:

STRADER s.r.o.,

se sídlem:

Šarišská 1997/ 20
091 01 Stropkov
Slovenská republika

IČO : 36 481 599
DIČ : 2020003238
DIČ : SK2020003238
Zapsaná: Okresní soud Prešov Oddíl: Sro , Vložka císlo: 13705 / P.

Obsah webových stránek společnosti STRADER s.r.o. podléhá ochraně autorských práv. Kopírování informací či dat, zejména použití textů, částí textů nebo grafických materiálů podléhá předchozímu písemnému souhlasu obchodní společnosti STRADER s.r.o.

Společnost STRADER s.r.o., vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby na výše uvedených webových stránkách uváděla pouze správné a úplné informace a data. Společnost STRADER s.r.o., však nepřijímá žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné nebo úplné. Totéž platí i pro všechny odkazy na dalších webových stránkách, na které tyto stránky uživatele odkazují.
Společnost STRADER s.r.o., nenese odpovědnost za obsah webových stránek, na které se uživatel může dostat prostřednictvím externích odkazů umístěných na výše uvedených webových stránkách. Společnost STRADER s.r.o., si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytované informace bez předchozího upozornění.

Společnost STRADER s.r.o., neodpovídá za žádné škody vyplývající z používání nebo nemožnosti užívání výše uvedených webových stránek. Návštěvník webových stránek společnosti STRADER s.r.o., potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami jejich použití, porozuměl jim a souhlasí s nimi, včetně všech platných a účinných právních norem, které se mohou vztahovat na tyto - výše uvedené webové stránky.