KSKP90 Kryt strmeňových káblových príchytiek (odľahčenie ťahu)

16.03.2021

Zabezpečenie káblov E90 pred zosunutím vo vertikálnej trase.


Použitie

Kryt strmeňových káblových príchytiek slúži na odľahčenie ťahu stúpacích vedení s funkčnou odolnosťou v požiari podľa normy STN 92 0205 (7.4.13) a to najmä ak nie je možnosť zabezpečiť odľahčenie ťahu pomocou tzv. meandrového dilatačného upevnenia alebo vzdialenosť upchávok medzi stropom apodlahou je ≥ 3500 mm. Funkčná odolnosť tohto krytu je 90 min. Kryt strmeňových káblových príchytiek je možné aplikovať na stúpacie vedenia vyhotovené pomocou káblových rebríkov, pomocou strmeňových káblových príchytiek upevnených na profilových lištách typu SCOP..., prípadne samostatných káblových príchytiek (ak nám priestorové možnosti na stavbe neumožňujú vytvoriť meander). Kryt je potrebné inštalovať s rozstupom najviac 3500 mm.Pre priemery káblov pod cca 51 mm (do sonapiek UK1/UK01/46-52 a menších)

KSKP90-160x200-M8 - pre šírku rebríka 100 mm.

                                   - pre šírku rebríka 200 mm.

KSKP90-160x300-M8 - pre šírku rebríka 300 mm.

KSKP90-160x400-M8 - pre šírku rebríka 400 mm.Pre priemery káblov nad cca 52 mm (do sonapiek UK1/UK01/52-58 a väčších)

KSKP90-220x200-M8 - pre šírku rebríka 100 mm.

                                   - pre šírku rebríka 200 mm.

KSKP90-220x300-M8 - pre šírku rebríka 300 mm.

KSKP90-220x400-M8 - pre šírku rebríka 400 mm.

Súčasťou dodávky krytu strmeňových káblových príchytiek KSKP90-...M8 je: 

  • Protipožiarny kryt (rozmery podľa danej varianty),
  • 4x minerálna vlna o hrúbke 40 mm (rozmery podľa danej varianty),
  • Protipožiarny náter v tekutom stave (2 kg alebo 12,5 kg balenie - množstvo prepočítané podľa počtu a varianty krytov objednaných krytov) ,
  • 2x zatĺkacia kotva TRSOM8,
  • 2x veľkoplošná podložka PW8,
  • 2x matica NSM8,
  • 2x závitová tyč PGM8 (dĺžky podľa danej varianty)


Katalógový list s návodom na monáž - linka na stiahnutie.