Štýlové stĺpy - nový katalóg

12.12.2018

K dispozícií tlačená verzia nového katalógu štýlových stĺpov a mobiliáru


Môžte si ho môžte stiahnuť TU.

V katalógu nájdete rôzne dizajnové možnosti pre osvetlenie Vašich ulíc, cintorínov, budov,... ako aj rôzny mobiliár pre skrášlenie spoločných prestranstiev Vašich miest a obcí.

Ak máte záujem o zaslanie tlačenej verie katálógu "Štýlové stĺpy", zašlite svoju požiadavku na adresu: milos.slechta@strader.sk