15N-Káblové žľaby/rebríky-typ strop (WPCW + WMC)

Informace

Vzorová normovaná konštrukcia
s funkčnou odolnosťou v požiari.

 

Príklad normovanej konštrukcie na uloženie káblov

v káblovom žľabe alebo rebríku typ strop.


Možnosť upevnenia tyče na strop:
Pomocou držiaka stropného USV/USOV a kotvy prievlakovej PSROM10 na strop.
Pomocou zatĺkacej kotvy oceľovej TRSOM10 na strop bez použitia držiaka
   stropného USV/USOV, za podmienky zapustenia kotvy min. 60 mm do betónu.

 

Hrúbka plechu káblového žľabu a rebríka 1,5 mm.

Maximálna vzdialenosť podpier 1,2 m.

Maximálne zaťaženie rebríka 20 kg/m.

Maximálne zaťaženie žľabu 10 kg/m.

Šírka žľabu 100, 200 alebo 300 mm.

Šírka rebríka 100, 200, 300 alebo 400 mm.

 

XIX/19

KLIKNI !!! - 3D vizualizácia

Zpět na začátek ↑

Nastavit prvky

O ne Produkt Symbol Katalogové číslo ks v závěsu
1 DGOP...H60N Žebřík DGOP400H60/3N 863043
1
 / 
3,0 m
2 LDC/LDOCH60 Žebříková spojka LDC/LDOCH60 461001
2
 / 
3,0 m
3 SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet) SGKM8x14 651241
8
 / 
3,0 m
4 KCP/KCOP...H60 Žľab KCP/KCOP300H60/3 161430
1
 / 
3,0 m
5 LPP/LPOPH60 Spojka žlabu LPP/LPOPH60 163111
2
 / 
3,0 m
6 SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet) SGKM6x12 651141
24
 / 
3,0 m
7 BL/BLO... Spojovací plech BL/BLO300 100130
1
 / 
3,0 m
8 ZM/ZMO Příchytka žebříku ZM/ZMO 400700
2
 / 
1,2 m
9 WMC/WMCO... Výložník WMC/WMCO400 711140
1
 / 
1,2 m
10 UPW/UPWO Držák UPW/UPWO 750100
2
 / 
1,2 m
11 PGM... Závitová tyč PGM10/1 651001
2
 / 
1,2 m
12 USV/USOV Držák stropní USV/USOV 750709
2
 / 
1,2 m
13 PP... Podložka PP10 650544
8
 / 
1,2 m
14 NS... Matice NSM10 650244
8
 / 
1,2 m
15 SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet) SGKM6x12 651141
2
 / 
1,2 m
16 WPCW/WPCO... Nosník stropní WPCW/WPCO400 750640
1
 / 
1,2 m
17 WMC/WMCO... Výložník WMC/WMCO300 711130
1
 / 
1,2 m
18 SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet) SMM10x30 650843
4
 / 
1,2 m
19 SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet) SGKM8x14 651241
6
 / 
1,2 m
20 PSRO... Kotva Prstenová s maticí PSROM10x80 804100
4
 / 
1,2 m
Alternativní produkt do sestavy
21 PP... Podložka PP10 650544
4
 / 
1,2 m
22 NS... Matice NSM10 650244
4
 / 
1,2 m
23 TRSO... Zatloukací kotva ocelová TRSOM10 804800
2
 / 
1,2 m
Přidej vybrané do projektu Přidej vše do projektu
Zadejte délku kabelové trasy [m]:
Přepočítej
Zpět na začátek ↑

Příklady

Príklad konštrukcie uloženia káblov v káblovom rebríku
a žľabe typ strop na dvoch úrovniach.


Maximálna vzdialenosť podpier: 1,2 m.
Maximálne zaťaženie žľabu: 10 kg/m.
Maximálne zaťaženie rebríka: 20 kg/m.
Maximálna dĺžka nosníka stropného: 2,0 m.
Maximálna dĺžka závitovej tyče: 2,0 m.
Maximálny počet horizontálnych trás na jednej závese: 3 ks.
Pri dvoch horizontálnych trasách použite závitovú tyč minimálne M10.
Pri troch horizontálnych trasách použite závitovú tyč minimálne M12.
Maximálny súčet šírky žľabov a rebríkov na jednom výložníku 400 mm.
Upevnenie do betónu minimálne B20.
V trasách s funkčnou odolonosťou nie je možné ukladať káble
   nespĺňajúce požiadavky funkčnej odolnosti voči ohňu.   
Nad trasy s funkčnou odolonosťou nie je možné montovať iné trasy.
Na konštrukciách s funkčnou odolonosťou nie je možné upevňovať
   iné konštrukčné prvky nekompatibilné so systémom.
Vzdialenosť kábla od steny žľabu alebo rebríka minimálne 30 mm.

    XIX/19

Zpět na začátek ↑